fbpx

Bản vẽ hoàn công và mẫu dấu bản vẽ hoàn công

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

1. Khoản 3-Điều 3. Giải thích từ ngữ [NĐ 46/2015/NĐ-CP]

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế.

2. Khoản 11 – Điều 25. Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình [Nghị định số 46/2015/NĐ-CP] Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

3. Theo quy định như sau [BXD hướng dẫn tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD] Điều 11. Bản vẽ hoàn công

3.1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành do mình thi công. Riêng các bộ phận công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc đƣợc đo đạc xác định kích thứớc, thông số thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo.

3.2. Đối với trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.

3.3. Việc lập và xác nhận bản vẽ hoàn công được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư 26/2016/TT-BXD.

VỀ CÁCH THỨC LẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG:

Trường hợp 1: Trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công.

Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thƣớc, thông số cũ trong tờ bản vẽ này;

b) Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục II Thông tư 26/2016/TT-BXD.

 ​

HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP

4. Nghị định 46/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015
Xử lý chuyển tiếp
Công trình xây dựng khởi công trước ngày 01/7/2015 tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP
Công trình xây dựng khởi công sau ngày 01/7/2015 thực hiện theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP
5. Thông tư 26/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.

Kỹ sư, TVGS trưởng, Giảng viên GXD Phạm Thanh Nam

Mời các bạn tải về Thông tư 26/2016/TT-BXD tại đây http://bit.ly/2S5JhP0

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *