fbpx

Các quy định mới về lập hồ sơ hoàn công

– Mẫu dấu bản vẽ hoàn công theo phụ lục II kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình. Theo mẫu dấu mới, đại diện nhà thầu – Chỉ huy trưởng công trình và Tư vấn giám sát trưởng ký thay vì đại diện pháp nhân ký và đóng dấu như trước. Như vậy, anh/em nhà thầu nhàn hơn trong việc lập bản vẽ hoàn công.

– Ngoài ra, các quy định sau có thay đổi ảnh hưởng tích cực đến quá trình lập hồ sơ chất lượng (QLCL):

1. Không cần thiết phải có biên bản nghiệm thu nội bộ: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định cho phép ghép các công việc xây dựng cần nghiệm thu trong một biên bản nghiệm thu, loại bỏ biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu (không bắt buộc biên bản nội bộ phải có nữa), có thể sử dụng thư kỹ thuật hàng ngày thay cho nhật ký thi công xây dựng…

2. Không nhất thiết phải có các biên bản nghiệm thu hạng mục, giai đoạn (Phân chia kiểu Phần móng, cọc. Phần thân, thô. Phần hoàn thiện).

3. Bản vẽ hoàn công KHÔNG cần dấu pháp nhân của các bên. Chỉ cần 3 người ký: Người lập, Chỉ huy trưởng và TVGS trưởng. Xem ảnh chụp trả lời của BXD ở dưới.

4. Kết quả thí nghiệm không cần chữ ký của đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư. Chỉ cần có chữ ký của nhân viên thí nghiệm và cán bộ quản lý. Quy định ở phụ lục 3 Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 25/4/2017 về thí nghiệm chuyên ngành…)

Còn có các mục khác ảnh hưởng lớn đến công việc lập HSCL. Nhưng riêng mấy nội dung trên cũng giảm tải thủ tục hành chính, đỡ mất công sức anh/em kha khá.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *