fbpx

Mẫu dấu thẩm định theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư 18/2016/TT-BXD QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thông tư 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP; thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư.

1. Thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Thông tư số 18/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo trình tự sau:
– Chuẩn bị hồ sơ trước khi trình thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
– Trình thẩm định dự án: Hồ sơ trình thẩm định được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thẩm định về:
+ Với dự án sử dụng ngân sách nhà nước: Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;
+ Với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: Thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng); đồng thời gửi đến cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư để thẩm định nội dung khác (nếu có);
+ Với dự án từ các nguồn vốn khác: Thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) đối với dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng; đồng thời, cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư để thẩm định nội dung khác (nếu có);
– Trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 18/2016:
+ Với công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thẩm định.
+ Với công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thẩm định. Riêng phần thiết kế công nghệ, thiết kế của công trình cấp IV, công trình xây dựng lưới điện trung áp thì gửi đến cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư;.
+ Với công trình sử dụng nguồn vốn khác: gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thẩm định thiết kế xây dựng và đến cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư để thẩm định thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng.
Ngoài ra, theo Thông tư 18 của Bộ Xây dựng, đối với các dự án còn lại không thuộc đối tượng thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng; thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình.
Hồ sơ trình thẩm định; quy trình tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả thẩm định và các hoạt động liên quan cũng được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 18/TT-BXD.

2. Phê duyệt, điều chỉnh dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Theo Thông tư 18, việc phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng theo trình tự sau:
+ Cơ quan chủ trì thẩm định dự án trực thuộc người quyết định đầu tư tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt. Các trường hợp còn lại, cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt.
+ Nội dung phê duyệt dự án thực hiện theo pháp luật liên quan và bao gồm các nội dung cụ thể về nguồn vốn, dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án, số bước thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng và thời gian thi công xây dựng công trình.
Ngoài ra, Thông tư 18 năm 2016 còn quy định việc  phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình; điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Nội dung của Thông tư 18/2016 quy định chi tiết tại đây

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-18-2016-TT-BXD-tham-dinh-du-an-tham-dinh-thiet-ke-du-toan-xay-dung-cong-trinh-291272.aspx

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực khắc con dấu; DT Stamp không chỉ đưa đến cho khách hàng những con dấu chất lượng mà con tư vấn đúng quy định pháp luật. Do đó, Đến với chúng tôi các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng khắc con dấu Hồ sơ thẩm định.

  • Nội dung dấu: Dòng 1: Ban QLDA ĐTXD CT cấp nước; Dòng 2: Thoát nước và môi trường TP Hà Nội; Dòng 3: Hồ sơ thẩm định; Dòng 4: Trình…; Dòng 5: Thẩm định…
  • Kích thước con dấu: 40 x 64 mm.
  • Màu mực: Mực đỏ.
  • Cán dấu: Shiny chính hãng.

Phần nội dung thiết kế sao cho nổi bật chữ ĐÃ THẨM ĐỊNH. Viết hoa, in đậm và cỡ chữ to hơn so với các nội dung khác.

Quý khách có nhu cầu khăc dấu Hồ sơ thẩm định. Xin liên hệ: Hotline/Zalo: 0968.860.368

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *