fbpx

Thời hạn sử dụng của bản sao y là bao lâu?

Chị Phan Hồng Hằng (Email: phanhonghang***@gmail.com) có thắc mắc như sau: “Nhiều cơ quan quy định thời hạn của bản sao y là 03 tháng, 06 tháng… Vậy thời hạn của bản sao y là bao lâu? Được quy định tại văn bản nào?”

bản sao

Về vấn đề này, DT Stamp xin được giải đáp như sau:

1. Khoản 1 và 2 Điều 3 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2015) quy định:

(i) Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(ii) Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có quy định pháp luật nào khống chế thời hạn có giá trị của bản sao y.

Như vậy, có thể hiểu giá trị của bản sao y là không xác định thời hạn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *